Страните членки на европейски съюз

Основна статия: Население на Европейския съюз. Карта на ЕС и страни кандидатки. Другите езици ЕК използва само при нужда да информира и комуникира със съответната страна.

Фондовете за България. Постоянните опити за обединение на различните европейски народи предхождат самите държави.

Сред основните задачи на Европейския съюз е осигуряването на вътрешен пазар , който обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на хора, стоки , услуги и капитали.

Съюзът поддържа обща политика по отношение на селското стопанство , риболова , околната среда , защитата на потребителите, транспорта , енергетиката и др. Преди 3 години със силата на меча над Европа властват келтите , а след тях и римляните. Западът очевидно не може да разбере това", смята дипломатът. Дейности Аудиовизия ; Безопасност на храните ; Борба с измами ; Бюджет ; Външна политика и политика на сигурност ;

За тясно дефинирани научни, е да гарантират контрол над военната промишленост в Европа, имат специален статут по отношение на прилагането правните норми на ЕС. Първоначалният замисъл на политиците, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия, изброени в чл.

Анталия - Ранни записвания. Информация. Някои части на територията на страните от Европейския .

Тук се намират 16 града с население над един милион. CHF 1. Наред с това трите стълба на Съюза се ползват от обща институционална рамка.

Държави-Членки

Основни документи. Решение на Европейски съвет. След като стоките се допуснат на европейския пазар, те не могат да бъдат обект на митнически тарифи, дискриминационни такси или квоти за внос, докато пътуват между държавите членки. Data for the year От друга страна, всяка една от Европейските общности е самостоятелно юридическо лице и може да влиза в договорни отношения с трети страни и други международни организации.

Страните, които не членуват в ЕС, като Исландия , Норвегия , Лихтенщайн и Швейцария , участват на единния пазар, но не и в митническия съюз.

  • Central Intelligence Agency. Босна и Херцеговина.
  • За разлика от тях, съгласно ДЕС Европейският съюз не е самостоятелно юридическо лице , притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го национални държави.

На 13 октомври г. Правила от Шенген. Министърът на външните работи на Франция Робер Шуман дава гласност на тази идея на 9 май г. От своето създаване ЕС предлага единен икономически пазар на територията на своите страни членки. Начало Европейски съюз Държави-членки на ЕС.

Съдържание

Албания Северна Македония. България , Румъния. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Постоянните опити за обединение на различните европейски народи предхождат самите държави.

Правосъдие и вътрешни работи ПВР. Сърбия Турция Черна Гора. Борбата с младежката безработица е темата на Гражданския форум "Агора" на Европейския парламент, страните членки на европейски съюз. При това Договорът от Лисабон поема и една съществена част от Договора за Европейска конституциякоято е отхвърлена през година на референдуми във Франция и Холандия.

От друга страна, на 13 декември г. В крайна сметка, всяка една от Европейските общности е самостоятелно юридическо лице и може да влиза в договорни отношения с трети страни и други международни организации.

Още по темата

Към тази основа се отнася и т. Вход Поток Профил Изход. За периода от ноември до февруари г.

  • ЕС осигурява и икономическа помощ на изоставащите страни в ЕС като така се стимулира икономиката.
  • По данни на официалното допитване от г.
  • Брюксел , Белгия.
  • Консултация относно Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за година.

Правила от Шенген. Калоян Симеонов за погледа на Косово към бъдещето. Тема на месеца. Сърбия Турция Черна Гора. Европа - гражданска визия: пълно обобщение? Начало Европейски съюз Държави-членки на ЕС. Институциите на съюза се намират в няколко града:.

Европейски съюз / Държави-членки на ЕС

Решение на Европейски съвет. Те са: английски , български , гръцки , датски , естонски , ирландски , испански , италиански , латвийски , литовски , малтийски , немски , нидерландски , полски , португалски , румънски , словашки , словенски , унгарски , финландски , френски , хърватски , чешки и шведски. Страните, които не членуват в ЕС, като Исландия , Норвегия , Лихтенщайн и Швейцария , участват на единния пазар, но не и в митническия съюз.

Новите форми на сътрудничество, имат подчертан междуправителствен характер. Начало Европейски съюз Държави-членки на ЕС. В икономически план със своето население от над души през г.

Автор: Дакота
След като откриете грешка в текста, я изберете и натиснете Ctrl + Enter
Още статии